Gépek üzembe helyezése

Először is tekintsük át, melyek a veszélyes munkaeszközök. Az alábbi rendeletben meghatározott munkaeszközök, a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszközök, és azok a munkaeszközök, amelyeknél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.

A gépek közül az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/a. számú melléklet az alábbiakat sorolja be a veszélyesek közé:.

Az Mvt. 21. §-ának (2) bekezdése alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzéke
1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), következő típusú körfűrészek:

1.1. működés közben rögzített fűrészéllel/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gépággyal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja;
1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival;
1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja;
1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.

2. Faipari gyalugép kézi előtolással.
3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
4. A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására:

4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággyal;
4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.

5. Az 1-4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására.
6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.
7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.
8. Faipari kézi láncfűrészgép.
9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.
10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
11. Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
12. A következő föld alatti munkára szolgáló gépek:

12.1. mozdony és fékezőkocsi,
12.2. hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.

13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van felszerelve.
14. Járműemelők.
15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.
16. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép.

További munkaeszközök:
17. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.
18. Gépi hajtású emelőtargoncák.
19. Villamos emelődobok.
20. Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek.
21. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.
22. Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései.
23. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések

1/b. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez

Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke

1. Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk

2. Járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései

3. Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések


A veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban el kell rendelni ezt, nevezzük a munkavédelmi üzembe helyezésnek.

Ennek feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, ennek keretében meg kell állapítani, hogy megfelel-e biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeknek. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének menete

Érintésvédelem

Első lépés a villamos berendezés érintésvédelmének szabványossági felülvizsgálata (hétköznapi nevén érintésvédelmi mérés), amelyet új villamos berendezés és/vagy új érintésvédelmi berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt kell elvégezni. Ezt csak Érintésvédelmi felülvizsgáló jogosultsággal rendelkező villanyszerelőt végezheti.

A gép "papírjainak" beszerzése

Ez nélkülözhetetlen az üzembe helyezéshez, mert

(4) Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények (érintésvédelem!), a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások.
Üzembe helyezés előtt be kell szerezni a gép magyar nyelvű üzemeltetési utasítását (gépkönyvét), amelyet szerencsés esetben a forgalmazó átadott a géppel. Ha csak idegen nyelven van, legalább a biztonságos kezelésre vonatkozó részeket le kell fordíttatni magyarra, és ha a gépen magyarul nem tudó kezelő dolgozik, az általa értett nyelvre is.


Ha nincs magyar gépkönyv, a gép gyártójának nevét és típusszámát küldje el nekem, én elég sok gépkönyvet be tudok szerezni.

Ha semmilyen gépkönyv nincs, akkor kell készíteni egy üzemeltetési utasítást, amely a biztonságos kezelésre vonatkozó tudnivalókat tartalmazza.

Megfelelőségi tanúsítvány

Csak olyan gépet lehet üzembe helyezni, ami rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal. Ez igazolja azt, hogy gép megfelel a biztonsági követelményeknek. Régi gépeknél ennek felelt meg a "Munkavédelmi minősítő bizonyítvány" ami ugyan már megszűnt, de ezeknél a gépeknél általában elfogadják a felügyelők.

Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat

Ezután következik a Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, amelyet munkabiztonsági szakember végezhet. (ezt mi is vállaljuk) Ez egyben munkaegészségügyi szaktevékenység is, ezért az Ön foglalkozás-egészségügyi szakorvosának is részt kell benne venni. (legalábbis egy aláírás erejéig)

Ezt követően Önnek, mint munkáltatónak a gép üzembe helyezését írásban el kell rendelni.

A dolgozók egészségi alkalmassága

A veszélyes gépeken dolgozóknál különösen oda kell figyelni arra, hogy a gépen dolgozók munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálata érvényes legyen, ugyanis ez is okot adhat a munkavédelmi bírság kiszabására.

Ha Önnek nincs foglalkozás-egészségügyi szolgáltatója, sürgősen keressen egyet, különösen, ha munkatársai veszélyes gépeken is dolgoznak. Az ország szinte minden részén elérhető a MedicinA Betegségmegelőző Kft foglalkozás-egészségügyi hálózata, én őket ajánlom.

Erről a témáról külön tanulmány készült, amit Ön is meg fog kapni, ha feliratkozik a tanulmánysorozatra.

A dolgozók kioktatása

A munkavédelmi oktatást az új veszélyforrás miatt meg kell ismételni.

"Mvt. 55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható."


Kockázatértékelés felülvizsgálata

A kockázatértékelésről korábban már beszéltünk, az új munkaeszköz üzembe helyezése után a kockázatértékelést is felül kell vizsgálni.

Mvt. 54. § (3) A munkáltató a (2) bekezdésben meghatározott kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket .. indokolt esetben köteles elvégezni .. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen a kockázatok (munkakörülmények, az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) lényeges megváltozását, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetését, alkalmazását.

Időszakos biztonsági felülvizsgálat

Az üzembe helyezés után, minimum ötévente időszakos biztonsági felülvizsgálatot kell végezni. (kivéve, ha jogszabály, szabvány, vagy a gyártó nem ír elő ennél gyakoribbat.

Ha a berendezés rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, használatát meg kell tiltani, és soron kívüli ellenőrzést kell végezni.

A veszélyes munkaeszközt, (pl. traktor, munkagép, láncfűrész) a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot elvégezték. (Volt, ahol a rendőr ellenőrizte!)

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy, jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. Tehát én, mint munkavédelmi szakmérnök és faipari mérnök elvégezhetem egy szalagfűrész vizsgálatát, de egy kertészmérnök munkavédelmis nem.

Kérem, a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot és az időszakos biztonsági felülvizsgálatot saját érdekében mindenképpen végeztesse el a megfelelő szakemberrel (ha Ön nem ismer ilyet, én is tudok segíteni), mert ezek hiánya is munkavédelmi bírsággal járhat.

Üdvözlettel:

Kling Péter
munkavédelmi szakmérnök
a kisvállalkozások munkavédelmi specialistája


Hogy Ön is nyugodtan várhassa a munkavédelmi felügyelőket, mérje fel a munkavédelmi feladatait az automatikus felmérőnkkel, amely rögtön megadja, milyen tennivalói vannak..

Kitöltés után rögtön megkapja az Ön által is használt takarítószerek Biztonsági adatlapjait!