A KLING Munkavédelmi Kft. Minőségpolitikája

Üzletfilozófiánk:

A tevékenységünkre vonatkozó jogszabályok és előírások legmesszemenőbb szem előtt tartása mellett, tisztességes, tényeken alapuló minőségi szolgáltatást kívánunk nyújtani, amelynek hátterében magas szintű tanulási képesség, szaktudásunk állandó fejlesztése áll. Rugalmasan alkalmazkodunk a piac új kihívásaihoz és ügyfeleink folyamatosan változó elvárásaihoz.

Céljaink:

  • A szolgáltatással kapcsolatos megrendelések határidejének pontos folyamatos nyomon követése és betartása.
  • Munkavédelmi szolgáltatásaink minőségének piaci igényekhez való igazítása.
  • Piaci helyzetünk stabilizálása, erősítése, jelenlegi pozíciónk megtartása.
  • Egyedi vevői igények teljesítése, kreatív és egyéni fejlesztések kidolgozása és bevezetése.
  • A szolgáltatások színvonalának folyamatos fejlesztése.
  • A gazdaságosság szem előtt tartásával a tárgyi és személyi feltételek optimalizálása, a munkakörülmények javítása.

 

Eszközeink:

  • A szolgáltatásunk teljes folyamatában az MSZ EN ISO 9001:2009 előírásainak megfelelő rendszer működtetése, amelynek biztosítéka egy független fél általi tanúsítás és rendszeres felügyelet.
  • A személyi állomány szakmai igényességének, képzettségének folyamatos fejlesztése, a tényeken alapuló döntéshozatalokba munkatársaink bevonása.
  • Társaságunk minden munkatársának elkötelezettsége, kiemelt figyelemmel alvállalkozóink kiválasztására és minősítésére.

 

A KLING Munkavédelmi Kft. minden dolgozója ismeri cégünk meghirdetett minőségpolitikáját, kitűzött minőségcéljait.

Társaságunk az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer szellemében végzi a munkáját, munkánk során kiemelt fontosságot tulajdonítunk annak folyamatos fejlesztésére.

 

Budapest, 2013. július 1.
                                                                                                                                                                                                                …………………………..

Kling Péter
Ügyvezető igazgató