Gépvizsgálatok

Veszélyes és nem-veszélyes gépek
üzembe helyezés előtti és időszakos
munkavédelmi szempontú felülvizsgálata

A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében a veszélyes és nem-veszélyes munkagépeken, munkaeszközökön, berendezéseken azok üzembe helyezésekor, majd általában ötévente (néhány kivétel van) időszakos biztonsági felülvizsgálatot kell végezni.
A gépek – a munkavédelmi törvényben előírtaknak megfelelően végzett – rendszeres vizsgálata, karbantartása fontos, hogy elkerülhetők legyenek a munkahelyi balesetek.

Ki végezheti?

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot – kivéve veszélyes technológia – szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti.
A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.
Mi ezeknek a követelményeknek megfelelünk, el tudjuk végezni a veszélyes és nem-veszélyes gépek üzembe helyezés előtti és időszakos vizsgálatait is.

Mi veszélyes?

Veszélyes: az a munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynek használata során a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve.
Munkaeszköz: minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amit a munkavégzés során alkalmaznak vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszközök).
A veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzékét az Mvt. 21. § (2) bekezdése írja le.

Az üzembe helyezés feltételei

Gépet, berendezést üzembe helyezni csak a géphez tartozó, és az adott ország hivatalos nyelvén kiadott gépkönyv vagy kezelési-karbantartási utasítás megléte esetén lehet. A gépkezelőnek ismernie kell az abban foglaltakat, pl. a gép jelzéseinek értelmezéshez, ezen túl az időszakos „műszakos vizsgálat”-ok elvégzéséhez, valamint a karbantartáshoz is rendelkeznie kell az ismeretekkel.
Az üzembe helyezés feltétele még a villamos berendezés érintésvédelmének szabványossági felülvizsgálata (érintésvédelmi mérés), amit új villamos berendezés és/vagy új érintésvédelmi berendezés létesítésekor a használatbavétel előtt kell elvégez(tet)ni. Ez nem munkavédelmi szaktevékenység, hanem érintésvédelmi szakember (erre szakosodott villanyszerelő) végzi.
A gépvizsgálatok során a szakember kiszűri az esetleges hibákat, ellenőrzi a gépkönyvet és a szabványoknak való megfelelést, és főleg azt, hogy rendeltetésszerűen és biztonságosan használható-e a gép/eszköz/berendezés. A gépvizsgálat eredményéről gépvizsgálati jegyzőkönyv készül.

Árak

Veszélyes gépek vizsgálata:

  • 1-3 db gép esetén: 26.000 Ft+áfa/db
  • 4-7 db gép esetén: 23.000 Ft+áfa/db
  • 8 db vizsgálandó gép fölött: 21.000 Ft+áfa/db

Nem-veszélyes gépek vizsgálata: 18.000 Ft+áfa/db

A gépvizsgálatokat megrendelni a pkling kukac munkavedelem pont biz email címen tudja, vagy hívjon a 30/9655-426-os telefonszámon.

Gépkönyvek beszerzése

Tudunk segíteni a hiányzó gépkönyvek vagy kezelési-karbantartási utasítások beszerzésében is. Ezen a weboldalunkon rengeteg gépkönyv, kezelési-karbantartási utasítás és tanúsítvány található.
Az oldalon (webáruházunkban) lehet keresni csoportosítva (pl. faipari gépek, fémipari gépek, építőipar – alkategóriákban) vagy úgy is, ha az oldal tetején található keresőbe beír bármilyen töredékszót (gyártót, típust): a rendszer kilistázza az összes olyan gépkönyvet és egyéb termékünket, amiben ez a szó megtalálható.
Munkavédelmi szempontból a gépkönyv és a kezelési-karbantartási utasítás egy kalap alá esik, mivel a dokumentum azt a célt szolgálja, hogy a gépkezelő biztonságosan tudja üzemeltetni a gépet, valamint azt, hogy ha beesik egy munkavédelmi ellenőrzés és rákérdez a felügyelő, hogy van-e a gép mellett a biztonságos munkavégzést biztosító utasítás/leírás, akkor legyen mit megmutatni – ehhez a kezelési-karbantartási is elég.
Ha nem talál olyan gépkönyvet, amilyen Önnek kell, kérjük, írja meg a pkling kukac munkavedelem pont biz -re, hogy milyenre van szüksége, megpróbáljuk beszerezni.

Jogszabályi háttér a gépvizsgálatokhoz:

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Mvt. 21. §
1) Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli.
(2) A 21. § alkalmazásában veszélyes munkaeszköznek minősül a 87. § 11. pontja alapján, illetve a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz.
(3) A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Az Mvt. 23. § (1) bekezdéséhez
3. § (1) Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.
(2) A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvbe kell foglalnia és - ha a felülvizsgálatot nem az üzemeltető munkáltató végezte - annak egy példányát az üzemeltető munkáltató rendelkezésére kell bocsátania. Az üzemeltető munkáltató a felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles a vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni.
(3) Az Mvt. 23. §-ának (1) bekezdése szerinti munkaeszközt (gépet) a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot az (1) bekezdésben meghatározott időszaknak megfelelően elvégezték.

ÚJ! (8) A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot – kivéve a veszélyes technológia esetét – szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy, vagy jogszabályban erre feljogosított személy, vagy erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.

Mvt. 87. § 11.
Veszélyes
: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/keverék, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.

Mvt. 18. § 
(3) Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány).