Munkavédelmi Kóklerszűrő

Elfogadható szintű a munkavédelem az Ön vállalkozásánál?

 

Az utóbbi hetekben több olyan vállalkozásnál jártam, akiknek volt egy élő szerződésük egy munkavédelmi szakemberrel, de valamiért úgy érezték, nincsenek jó kezekben a dolgaik és utóbb ez a gyanújuk be is igazolódott.

Voltak egészen egyértelmű esetek, ahol a „szakemberen” több látogatásakor is látszott az alkohol hatása, egy másik cégnél pedig az utóbbi években évente kaptak 2-300.000 Ft körüli bírságot, könnyen megelőzhető hiányosságért is.

A legtöbb kisvállalkozó nem olyan „szerencsés”, hogy ilyen könnyen meg tudja állapítani, hogy kivel hozta össze a balsorsa, ezért készítettem egy kisvállalkozók számára is könnyen kezelhető „szintfelmérőt” aminek segítségével munkavédelmi szakismeretek nélkül is képet tud alkotni arról, hogy a munkavédelmi szakembere milyen színvonalon látja el a feladatát.

Az útmutató segítségével töltse ki a táblázatot és mérje föl, hogy mennyire vannak jó kezekben a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatai. Ha néhány kérdés túlságosan szakmainak tűnik és nem tudja megítélni, ne essen kétségbe, az az összeredményen valószínűleg amúgysem változtatna.

 

Minősítés

Értékelés


csapnivaló

A „csapnivaló” szint azt jelenti, hogy a munkavédelmi feladatok Önnél még papíron sincsenek rendben, egy ellenőrzésnél nem sok jóra számíthat. Ha több részfeladat „csapnivaló” szinten van megoldva, keressen egy másik szakembert, mert nem sokkal drágábban találni fog egy legalább „közepest”.


közepes

A ”közepes” megnevezés magáért beszél, ha az Ön vállalkozásában „közepes” a munkavédelem, akkor valahol a jogszabályi megfelelőség határán van, jobb esetben felette, rosszabb esetben alatta. Még ha Ön minél kevesebbet szán is a munkavédelemre, legalább egy közepes szintű szakemberre szüksége van.


kiváló

Ha Ön a vállalkozás fejlődésére akar koncentrálni, ezért Ön nyugodtan szeretné várni a munkavédelmi felügyelőket, érdemes olyan szakembert választani, aki minél több részterületen „kiváló (különösen, ha veszélyesebb tevékenységű a cége vagy 7-8 főnél többet foglalkoztat).

Dokumentációk
Nézzük, hogyan tudja eldönteni, hogy a munkavédelem és tűzvédelem milyen szinten van az Ön vállalkozásban. Első lépésként vegye elő az összes dokumentációt.
………
………

 

Ha ez tovább tartott 15 percnél, az eleve a csapnivaló szint. Ha a munkavédelmi felügyelő kérné ezt, akkor Ön öt perc után már nem látna az idegtől, hogy hol vannak az anyagok és vajon minden megvan-e, ami kelleni fog. Ha a dokumentációk ráadásul hiányosak, vagy innen-onnan kell összeszedegetni őket, ráadásul ugyancsak zavarban magát érezné ez idő alatt.

 

Ha Önnek sikerül hellyel-közzel megtalálni a dokumentációkat, de vegyesen vannak a még aktuálisak és a rég lejártak, az már megüti a közepes szintet.

 

A kiváló szint, amikor az összes munka-tűzvédelmi és kapcsolódó dokumentáció egy gyűjtődossziéban, jól áttekinthetően van elrendezve, csak az aktuálisak vannak kéznél, ezenkívül a más vállalkozók által készített kapcsolódó iratok (pl. mérési jegyzőkönyvek) is rendszerezve vannak, így az ellenőrzésnél egy mozdulattal mindent elő lehet venni a helyéről.

Munka-tűzvédelmi oktatás

 

Csapnivaló megoldásokból széles a választék, pl.

 • A jelenléti ív mellé kihelyezett vagy reggeliszünetben körbeadott napló: „itt írjátok alá és letudva”.
 • A személyes oktatás kimerül az általános munka-tűzvédelmi jogszabályok, fogalmak ismeretében, irodában nem kerül szóba a képernyős munkavégzés vagy autószervizben a „Gépjárműjavítás Biztonsági Szabályzata”.
 • Előfordulhat, hogy havonta vagy negyedévente csekély szakmai tartalommal ismétlődik az oktatás, csak hogy legyen látszatja a tevékenységnek.
 • az új dolgozók előzetes oktatása csak hónapokkal a belépésük után történik meg.

 

Az oktatás közepes szintű, ha az általános jogszabályokra alapozott tematika ki van egészítve a tevékenység speciális veszélyeivel.

 

Kiváló szintű a képekkel, filmekkel, gyakorlati bemutatóval kombinált, esetleg megtörtént baleseteket vagy „majdnem baleseteket” ismertető, a tevékenység speciális veszélyeire is kiterjedő munkavédelmi oktatás.

Munkavédelmi szabályzat

 

A csapnivaló munkavédelmi szabályzat:

 • bőségesen tartalmaz jogszabályidézeteket a terjedelem növelésére
 • sablonból készült, amely olyan tevékenységeket is szabályoz, amelyek egyáltalán nincsenek is. Rosszabb esetben egy ezerszer fénymásolt mintába kézzel van beírva az Ön cégének neve.

 

Közepes szinten ha kell, ha nem, van munkavédelmi szabályzat, amely kicsit sablonízű, főleg általánosságokból áll, de a fontos dolgokra kiterjed. Pl. a feladatkörök megnevezésben lehetnek pontatlanságok, egyéni vállalkozónál is ügyvezetőről beszél, stb., de azért nagyjából a cég tevékenységének megfelelő.

 

Kiváló szinten ahol a munkavédelmi szabályzat kötelező, ott a tényleges szervezeti felépítést, hatásköröket, tevékenységeket tartalmazza, ahol pedig nem kötelező, ott nincs is, a kötelező tudnivalókat más formában szabályozzák.

Cégnél végzett tevékenység

 

Csapnivaló, ha

 • a szerződésben rögzítettnél ritkábban jön, de akkor is késve
 • a látogatás a számla átadására és egy kávé elfogyasztására korlátozódik
 • az üzembe be sem megy, vagy ha igen, nem veszi észre, hogy egyesek nem hordják a védőeszközt.

 

Közepes szintű, ha nagyjából eljárogat a céghez, ugyan néha késve. Szóvá teszi a fennálló hiányosságokat, de ha nem javítják, egy idő után „megszokja”.

 

Kiváló szinten akár százszor is felhívja a figyelmet a fennálló, könnyen orvosolható hiányosságokra, egészen addig, míg meg nem szűnnek. Ha kell, külön írásban is jelzi Önnek.

Felelősségvállalás

 

„Utánam az özönvíz”. A bírságok egy része megelőzhető lett volna, ha a munkavédelmi szakember figyelmeztet a szabálytalanságra, de ez az Ön kára, ezt a munkavédelmi szakember nem veszi magára.

 

Közepes szint, ha a munkavédelmi szakember hibájából kap kisebb bírságot a cég, ezt ő a munkadíjából elengedi vagy kifizeti zsebből. Több milliós kártérítések veszélye esetén ez már nem elegendő.
Ha mégis rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással, az a tisztán vagyoni károkra – mint a bírság – nem terjed ki.

 

Egy kiváló szintű szakember rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással, amely a tisztán vagyoni károkra (pl. bírság) is fedezetet nyújt. (ezt célszerű külön ellenőrizni, mert nem minden biztosítás tartalmazza)

Kockázatértékelés

 

Biztosan csapnivaló a kockázatértékelés, ha

 • túl rövid (1-2 oldal) vagy túl hosszú (200-300 oldal). Nagyvállalatnál indokolt lehet ilyen terjedelem, de kisvállalkozásnál ritkán. 
 • bőségesen tartalmaz hosszú jogszabályidézeteket a terjedelem növelésére, de az anyag nagy része általánosság.
 • nem szerepel az összes kockázati tényező (tevékenység, gép, munkakör, létesítmény, veszélyes anyag, stb.), amelyek a cégnél jellemzően előfordulnak.
 • olyan kockázati tényezők is értékelve vannak, amik az adott munkáltatónál nincsenek is (pl. takarítás, mikor azt külső vállalkozó végzi, vagy egy iskolában az építési kivitelezés).
 • a kockázatértékelés felülvizsgálata nem történik meg évente vagy a felülvizsgálat nem tartalmazza az időközben fellépő új veszélyforrásokat (pl. új gépek, stb).

 

Egy közepes kockázatértékelés már:

 • szakmailag korrekt (a felügyelő elfogadja), de az íróasztalfióknak készül, a munkáltató semmit nem ért belőle, csak aláírja.
 • az előrelátható, de ritkán előforduló vagy nem súlyponti tevékenységek veszélyeit nem tartalmazza (pl. karbantartás, takarítás).
 • a felülvizsgálat évente, legkésőbb a lejáratot követő egy-két hónapon belül megtörténik.

 

Kiváló a kockázatértékelés, ha

 • az adott vállalkozás szintjének megfelelően készül el (pl. mikrovállalkozásnál nem statisztikai alapon kidolgozott tudományos mű) és nagyjából érthető is a cégvezető számára.
 • Készül egy rövid intézkedési terv vagy vezetői összefoglaló is, amely a cégvezető számára pontos instrukciókat ad arról, mit kell tennie, határidővel, felelőssel.
 • A felülvizsgálat évente, legkésőbb a lejárat határidejére megtörténik, de új veszélyforrások fellépése esetén (pl. új gépek, technológia, súlyos munkabaleset) soron kívüli felülvizsgálat történik.
A teljes, 13 kérdésből álló anyagot a következő oldalról töltheti le, ennek segítségével alaposan át tudja tekinteni a munka- és tűzvédelmet a vállalkozásánál.

Készítette:
Kling Péter
Munkavédelmi szakmérök
www.munkavedelem.biz